Prezentacje multimedialne

Od roku 1997 wykonujemy prezentacje multimedialne na płytach CD-r i w Internecie. Prezentacje mogą zawierać animacje graficzne, filmy, panoramy, komentarz lektora, dźwięki i muzykę. Tworzymy także wersje językowe, jak również zmieniamy platformy obcojęzyczne na dowolny język.

W swojej ofercie mamy znane głosy lektorów, np. Ksawery Jasieński, Roch Siemianowski i inni.
Do dyspozycji mamy studio nagrań, gdzie nagramy dowolny głos lub dźwięk.

Prezentacja może także zawierać elementy interaktywne w postaci quizu lub formularza z funkcją odznaczania check-box. Interakcja jest nieodzowna w przypadku użycia prezentacji na konferencjach, wykładach czy szkoleniu. Stosując ją można zachęcić słuchaczy do uczestniczenia w wykładzie lub też sprawdzić ich wiedzę.

Wykorzystujemy w naszych produktach wirtualne panoramy 360°, doskonałe do przedstawienia wnętrz lub ciekawych obiektów czy plenerów na zewnątrz. Panoramy można stosować zarówno w prezentacjach jak i na stronach www.

Dwie kabiny dzwiękochłonne do profesjonalnych nagrań lektorów, muzyków i innych dźwięków.

Niezależne mobilne studio nagrań wideo i dźwięku (także micro-port) wraz z oświetleniem

PREZENTACJA SZKOLENIOWA DLA KIEROWCÓW
PREZENTACJA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW RESTAURACJI FLUNCH,PIZZA PAI, SALAD & CO
PREZENTACJA FIRMY SPRZEDAJĄCEJ SYSTEMY MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI GAZÓW TECHNICZNYCH, SPRZEDAJĄCEJ KUPONY ŻYWIENIOWE